Nieuws van Brasschaak http://www.brasschaak.be/rssNews1.php De RSS feed met Brasschaak nieuwsberichten nl-be Copyright (C) 2012, 2013, 2014 Brasschaak Voor zeer snelle beslissers: Beveren zoekt nog 1 interclubspeler Voor zeer snelle beslissers: Beveren zoekt nog 1 interclubspeler http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3476 Tue, 22 Sep 2020 15:18:27 +0200 Algemene Vergadering Beste Cesar, Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Beste clubleden, In deze bizarre tijden zijn er geen zekerheden meer. Zelfs onze Algemene Vergadering (AV) die traditioneel op de eerste vrijdag van september plaatsvindt, werd noodgedwongen uitgesteld. Desondanks denk ik dat we alles in het werk moeten stellen om de AV toch in extremis proberen samen te roepen om volgende redenen: – momenteel zitten we virtueel zonder clubbestuur omdat haar mandaat van 2 jaar ondertussen verstreken is. We dienen dus hoogdringend een nieuw clubbestuur te kiezen/herkiezen; – conform de statuten, dient de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de AV binnen de 6 maanden na afsluiting van het boekjaar (op 30 juni jl.). Los van deze wettelijke/ statutaire verplichtingen zie ik nog een aantal hoogdringende redenen: Herziening van de statuten Toen ik onlangs de statuten doornam, stelde ik vast dat er heel wat regels zijn die in de praktijk niet worden nageleefd. Deels begrijpelijk omdat bepaalde regels voorbijgestreefd zijn. Zo wordt er o.m. gestipuleerd dat nieuwe leden hun kandidatuur moeten indienen bij de Raad van Bestuur waarin ze moeten bewijzen dat ze voldoende interesse hebben in een lidmaatschap van de vereniging. Vervolgens wordt dit beoordeeld door een toelatingscommissie en kunnen deze “toegetreden leden” aanvaard worden als “effectieve leden”, mits goedkeuring van 2/3 van de stemmen op de AV! Belangrijker echter betreft bv. de passage waarin gesteld wordt dat leden onder de 16 jaar geen stemrecht hebben. Hoewel ik dit een onterechte beslissing vind, heb ik tijdens de vergaderingen die ik de afgelopen jaren heb bijgewoond vastgesteld dat ouders, die hun kinderen vertegenwoordigden op de AV, ook effectief konden meestemmen. We moeten echter beseffen dat stemmingen waarbij de statuten niet worden nageleefd, niet rechtsgeldig zijn en bijgevolg nietig kunnen verklaard worden bij een eventuele klacht. Een aanpassing van de statuten op basis van gezond verstand en pragmatisme dringt zich dus op. Anderzijds stel ik me de vraag waarom bepaalde bevoegdheden statutair zijn overgedragen aan de Raad van Bestuur. Ik denk bv aan het toekennen van het erelidschap dat mij eerder een beslissing lijkt dat door de meerderheid van de clubleden moet gedragen worden. Zelfs de bepaling van het jaarlijks lidgeld zou perfect door de AV kunnen goedgekeurd worden op basis van de financiële resultaten van het aflopend boekjaar en de begroting van het nieuwe jaar. Ik ga hier niet alle opmerkingen opsommen maar wil dit graag via een aparte communicatie aan het clubbestuur overmaken. Eventueel wil ik, in samenwerking met het clubbestuur, de statuten volledig aanpassen om als voorstel vooraf aan de clubleden te communiceren ter voorbereiding van de AV. Locatie clublokaal De kans dat we dit seizoen nog gebruik kunnen maken van onze vertrouwd clublokaal van het GIB schat ik in als quasi nihil. Het lijkt mij heel aannemelijk en begrijpelijk dat het GIB de komende maanden prioriteit zal geven aan haar kernactiviteit en geen onnodige risico’s zal willen lopen door haar faciliteiten aan onze club te verhuren. Uit eerdere communicaties begrijp ik dat de nieuwe locatie slechts voorlopig is. Wellicht moeten we dus dringend op zoek naar een plan B en daarbij is de input van al onze leden welkom. Communicatie clubbestuur naar clubleden Tenslotte maak ik me ook zorgen over de communicatie tussen clubbestuur en clubleden die tijdens het afgelopen seizoen als pijnpunt werd ervaren. Willem heeft onlangs een verdienstelijke poging gedaan om de clubleden inspraak te geven over de organisatie van het CK komend seizoen. Maar uiteindelijk heb ik vastgesteld dat de nuances van een argumentatie verloren kunnen gaan via schriftelijk verkeer. Een AV kan daarom helpen om eendrachtig naar oplossingen te zoeken om de communicatie te verbeteren en de leden nauwer te betrekken bij het clubgebeuren. Ik besef dat het niet evident is een AV te organiseren in deze tijden maar ik stel vast dat bv syndici volop begonnen zijn hun AV achterstand in te halen. Mits een locatie met voldoende ruimte en wat voorbereiding, waarbij leden vooraf bevestigen of ze aanwezig kunnen zijn, volmachten,… lijkt het mij niet onmogelijk om de vereiste meerderheid te halen. Eventueel zou er zelfs (aanvullend) online kunnen geparticipeerd worden. Corona heeft heel ons doen en laten op zijn kop gezet, en onze schaakwereld deelt zwaar in de klappen door de aard van onze activiteit. Maar laat dit een extra reden zijn om samen naar creatieve oplossingen te zoeken om deze crisis door te komen en om in zo best mogelijke omstandigheden onze geliefde hobby te kunnen beoefenen. http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3474 Sat, 12 Sep 2020 15:10:36 +0200 Uitstel ClubKampioenschap 2020 Beste brasschaker, wegens algemeen positieve reacties op het voorstel om de start van ck2020 uit te stellen naar januari 2021 is het evident dat we aan de wensen van de meerderheid onder de CK deelnemers tegemoet komen. Na echter in de nieuwsberichten vernomen te hebben dat een vaccin tegen Corona mag verwacht worden tegen de lente is het niet uitgesloten dat januari als startmaand nog te vroeg is. CK2020 wordt in elk geval uitgesteld, met als startdatum ten vroegste 8 januari 2021 en ten laatste 2 april. Er zal slechts een enkele ronde gespeeld worden, indien mogelijk mét testpartijen voor de 2de en 7de. In de periode van 2 oktober 2020 tot 18 december 2020 zal een vervangend tornooi gespeeld worden waar elk lid aan kan deelnemen zonder enige verplichting wat betreft het aantal te spelen rondes. De komende vrijdagen 11, 18 en 25 september is iedereen welkom om een Alternatiefje te spelen in zaal Grasdries te Brasschaat. Wie zich bij mij op voorhand aanmeld kan zeker zijn van een partij. Ook zal er nog tot 18 december de mogelijkheid zijn om CK2019 verder af te werken. http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3473 Sun, 06 Sep 2020 00:47:08 +0200 Jeugdlokaal onbeschikbaar in September Beste jeugdspelers en leraars, wegens de huidige opgelegde corona maatregelen, kunnen we voor de maand september niet in ons clublokaal. Volgens de laatste informatie is dit tijdelijk en kijken uit naar een vlotte start in oktober. Indien niet , gaan we op zoek naar een andere locatie die ons, en ons materiaal, veilig kan accommoderen mvg Stijn http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3471 Sat, 05 Sep 2020 08:50:55 +0200 We verhuizen! Door omstandigheden kunnen we deze maand, en mogelijk ook volgende maanden, geen gebruik maken van de refters in het GIB. Ter vervanging wordt ons op vrijdag voorlopig het cultureel centrum Grasdries ter beschikking gesteld. Adres: Grasdries 2, Brasschaat. Vanaf nu vrijdag 4 september tot nader order! http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3466 Tue, 01 Sep 2020 13:02:54 +0200 Clubtornooi Braschil 2020 Toeschouwers Welkom ! Weinig belangstelling? Het clubschaakevent Brasschil2020 dat voorzien was voor 20 deelnemers voor spelers van Brasschaat en Schilde ! .... maar 10 inschrijvingen (waarvan twee spelers niet van Brasschaat en niet van Schilde) BK in Brugge had wel + 140 deelnemers…Waarschijnlijk enkel jeugd ? Verder voor de geïnteresseerden… Het clubschaakevent Brasschil2020 loopt nog tot zondag 30 augustus aanvang steeds om 14u00 Een bezoekje brengen aan het schaakevent ….. Het zou tof zijn om jullie daar eens te ontmoeten… Locatie : Perron Noord , Licht Vliegwezenlaan 11, 2930 Brasschaat http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3462 Tue, 25 Aug 2020 01:07:33 +0200 de club is gesloten Beste clubleden, wegens de verscherpte corona maatregelen, en in het bijzonder de opgelegde avondklok, kunnen we voorlopig geen officiële schaakpartijen meer spelen op onze clubavond. Aangezien bovendien onze club traditioneel gesloten is tijdens de maand augustus zullen we ten vroegste in september weer kunnen schaken. Hopelijk kunnen we in september ons ck2019 nog afwerken. http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3459 Tue, 11 Aug 2020 16:15:08 +0200 Clubtornooi Braschil 2020 Info clubtornooi Brasschil 2020 Er zal gespeeld worden in twee gesloten reeksen van 10 pers. Deze zal doorgaan van 22/ 8 tot 30/ 8 in Perron Noord. Elke ronde zal aanvangen om 14 u 00. Vermits we met gesloten reeksen werken, verwachten we ook dat elke speler alle ronden zal spelen! Inschrijvingen zijn open maar Vol is Vol! De partijen zullen gespeeld worden, rekening houdend met de opgelegde coronamaatregelen die eind augustus van kracht zullen zijn! Bezoekers zijn welkom, volgens de opgelegde coronamaatregelen die eind augustus van kracht zullen zijn! http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3457 Wed, 01 Jul 2020 03:38:25 +0200 We kunnen weer schaken volgens de KBSB https://drive.google.com/file/d/1Qj3IQXah-t4G9zWrHAnKbT-hwME1UIOq/view?fbclid=IwAR08vfyHA-m7GY-8OZ1tRLG2_nZCfAR5kpDAYnoNAbOeloM71Ec62zViU5Q http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3449 Sun, 14 Jun 2020 03:38:51 +0200 Hervatten Schaken Zondag zal de KBSB op hun website aanbevelingen publiceren om het schaken te hervatten in deze COVID-tijden. http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3448 Fri, 12 Jun 2020 21:46:01 +0200