Inleiding  -  Voorbeeld  -  Tekst  -  Grafiek  -  Schaakborden  -  Multimedia  -  Specials  -  Suggesties

 

Berichten maken

Tenslotte zijn er nog enkele speciale commando's die in uitzonderlijke situaties nuttig kunnen zijn.

ronde, resultaat

Voor tornooien met meerdere ploegen (zoals Interclub, en Zilveren Toren) plannen we een uitnodigend artikel vooraf per ronde, waarop elke ploegkapitein dan kan reageren met een verslagje achteraf. Voor beide functies hebben we een commando voorzien dat enige structuur brengt in het rapporteren van de resultaten.

Het commando {ronde:ronde-naam:123...N} kondigt een tornooironde aan en voorziet plaats voor het weergeven van winst/gelijkspel/verlies voor ploegen 1 tot en met N. Het ploegnummer is gewoon een getal, het resultaat zelf wordt een achtergrondkleur, wit bij onbekend, groen voor winst, blauw voor gelijkspel, rood voor verlies. Dit "ronde" commando is enkel bedoeld voor een publiek artikel, niet voor reacties; voor elke ploeg wordt het resultaat opgehaald uit een directe reactie van één van de ploegleden (zie "resultaat" commando hieronder).

Het commando {resultaat:ploegnaam} geeft een ronde-resultaat weer; de ploegnaam is eigenlijk willekeurig (alhoewel enige standaardisatie wenselijk is), wat wel telt is het getal dat erin verborgen zit (dit wordt het ploegnummer), en een symbool voor het resultaat: + voor winst, = voor gelijkspel, - voor verlies. De code bepaalt meteen de kleur van de achtergrond (weer groen voor winst, blauw voor gelijkspel, rood voor verlies). Dit "resultaat" commando kan in artikels en in reacties op elke diepte gebruikt worden. Wanneer het gebruikt wordt in een directe reactie op een artikel dat een "ronde" commando bevat en het ploegnummer valt in het bereik 123...N ervan, dan wordt ook het overeenkomstig veld van dat "ronde" commando ingevuld en gekleurd.

Dat klink waarschijnlijk ingewikkelder dan het is; een voorbeeld kan helpen:

Een artikel met {ronde:ZT R1:12345},
en zonder reacties, toont:
ronde commando
Een directe reactie met
{resultaat:Brasschaat2+} toont:
ronde commando
en wijzigt het artikel als volgt, omdat de "2"
op ploeg 2 duidt, en "+" op winst, dus groen:
ronde commando

embargo

Stel, u wil een artikel schrijven dat eigenlijk uit twee delen bestaat; het eerste deel dient meteen te verschijnen, het tweede deel pas enige tijd later. U kan natuurlijk het eerste deel nu schrijven, en later ofwel dit eerste deel uitbreiden, ofwel een apart tweede deel publiceren. Maar eigenlijk zou u de klus graag in eenmaal klaren. Een bijzonder voorbeeld zou een schaakprobleem kunnen zijn, waarvan u de oplossing pas na een week wil vrijgeven.

Het embargo-concept komt hierbij ter hulp: u schrijft één enkel artikel, met delen één en twee achter elkaar. Tussen beide gebruikt u het embargo commando; daardoor blijft wat erop volgt (deel twee dus) onzichtbaar totdat het embargo afgelopen is, en u kiest zelf de periode, in uren of in dagen, en beginnend op het ogenblik van publicatie.

{embargo:aantalh} of {embargo:aantalu}

Embargo van een willekeurig aantal uren

{embargo:aantald} of {embargo:aantal}

Embargo van een willekeurig aantal dagen

U kan zelfs meerdere embargo's gebruiken, dus een driedelig artikel zou dan twee periodes hebben (beide beginnend bij publicatie), waarbij de tweede periode bvb. dubbel zo groot zou zijn als de eerste.

stop

In een blog wordt een verkorte versie van het artikel getoond en worden diagrammen, borden, foto's, en dergelijke kleiner of enkel symbolisch weergegeven. Het kan gebeuren dat de ingekorte tekst niet echt past bij afwezigheid van het echte diagram of bord, zodat het beter zou zijn minder tekst te tonen. En dat is precies wat het {stop} commando doet: alles wat volgt verschijnt wel in het volledige artikel, maar niet in de blog.

noot

De tekst die binnen {noot:tekst} voorkomt, is commentaar die enkel zichtbaar is voor de auteur van het bericht.

U kan dit commando gebruiken om een kattebelletje aan uzelf in te bouwen; ook kan een webmaster u langs daar een hint bieden (die u na lezing uiteraard mag verwijderen).

bestand

Is enkel nuttig voor wie een "persoonlijke map" heeft. Het principe is dat daar willekeurige bestanden kunnen bewaard worden, die vlot vanuit een bericht gerefereerd kunnen worden met {beeld} en {link}. Deze bestanden zijn automatisch beschermd tegen accidenteel wissen. Het kan echter gebeuren dat u nog andere bestanden wil beschermen; u hebt bijvoorbeeld een verslag.html gemaakt (en ernaar gelinkt in een bericht), maar binnen in dat document worden beelden gebruikt die in uw map zitten, en niet rechtstreeks vanuit een bericht worden aangesproken. Ze hebben dan geen automatische bescherming. Wel, met toevoeging van {bestand:bestandsnaam} beveiligt u zulk bestand.

initialen van clubleden

De tekst die binnen {initialen:tekst} voorkomt, wordt bekeken als een comma-gescheiden lijst van initialen van clubleden (zoals ze in de ledenlijst staan of gestaan hebben). Ze worden elk geëxpandeerd naar de volledige naam, dan in alfabetische volgorde gezet, en als één ervan aangemeld is ziet hij zijn naam in highlight.

 


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Software van deze pagina laatst bijgewerkt op 01-Sep-2017

Copyright © 2014, Luc Pattyn