Inleiding  -  Voorbeeld  -  Tekst  -  Grafiek  -  Schaakborden  -  Multimedia  -  Specials  -  Suggesties

 

Berichten maken

b, i, r, strike, verborgen

Alle tekst komt in één font en één fontgrootte; dit brengt een zekere uniformiteit en rust in onze blogs. Wel kan u kleine nuances aanbrengen in de stijl, aan de hand van volgende formatteringsmogelijkheden:

 • bij {b:tekst} wordt de tekst tussen de accolades in vetjes gezet.
 • bij {i:tekst} wordt de tekst tussen de accolades in italiek gezet.
 • bij {r:tekst} wordt de tekst tussen de accolades in rood gezet.
 • bij {strike:tekst} wordt de tekst tussen de accolades doorstreept. Dit is ideaal om aan te geven waar een bericht gecorrigeerd werd.
 • bij {verborgen:tekst1:tekst2} wordt eerst alleen "tekst1:" getoond; nadat hierop geklikt is, wordt het volledige "tekst1: tekst2" getoond. Het geheel moet op één lijn passen, het is ideaal voor de oplossing van een schaakprobleem.

link, email

U wil een klikbare tekst die meteen naar elders leidt? een hyperlink dus? Geen probleem, ze komen in enkele varianten:

 • bij {link:tekst:URL} wordt de tekst (die geen ":" mag bevatten!) een hyperlink die naar de gegeven URL verwijst; "http:" is optioneel, maar de domeinnaam moet aanwezig zijn en kan best eindigen op ".be", ".nl", ".com", ".org"
 • bij {link:tekst:bestandsnaam} wordt de tekst een hyperlink die naar een bestand wijst dat u in uw persoonlijke map hebt bewaard, voor zover u die heeft natuurlijk. Een persoonlijke map hebt u nodig wanneer u met beelden/foto's wil werken (zie "Grafiek"); maar dezelfde map kan ook andere documenten bevatten, bij voorbeeld een eigen HTML pagina, of een PDF bestand (maar geen PHP bestand). Enkel de bestandsnaam zelf moet opgegeven worden, de details van mappen en paden blijft u volledig bespaard.
 • enkel voor gevorderden: bij {link:tekst:locale URL} wordt de tekst (die geen ":" mag bevatten!) een hyperlink die naar de gegeven pagina verwijst binnen onze website; een locale URL geeft van een gewone URL het deel dat komt na "brasschaak.be/", dit begint normaal met "public/"
 • bij {email:email adres} wordt het e-mail adres een hyperlink die uw mail client oproept; bovendien staat uw e-mail adres niet letterlijk maar versleuteld in de pagina source, zodat spambots het niet gemakkelijk zullen vinden.

lijst

Een bolletjeslijst kan opgemaakt worden met een willekeurig aantal items; het commando is: {lijst:{item 1}{item 2 }...{item N}}

Let op de dubbele accolade uiterst rechts, het is immers nodig dat elke geopende accolade ook netjes gesloten wordt.

Het is absoluut niet nodig alles op één lijn in te geven, u kan tussen de items vrijelijk spaties en lege lijnen tussenlaten zodat de getypte tekst ook enige structuur kan hebben; ik raad u zelfs aan van per item een nieuwe lijn te beginnen, voor het eindresultaat maakt dit niets uit.

En met {LIJST:{item 1}{item 2 }...{item N}} wordt het een genummerde lijst.

tabel

Een regelmatige rechthoekige tabel met tekstcellen geordend in M rijen en N kolommen kan gemaakt worden met het commando: {tabel:lettercodes:{cel 1}{cel 2 }...{cel M*N}}

De lettercodes bepalen het aantal kolommen, plus een aantal eigenschappen van de tabel zoals ze eruit moet gaan zien; elke code is een letter:

 • L/C/R = een kolom, waarin tekst links/centraal/rechts gealigneerd wordt;
 • M = de tabel vult de maximale breedte van het bericht (zonder 'M' is de tabelbreedte minimaal);
 • B = de tabel heeft boordlijntjes rondom en tussen de cellen (zonder 'B' worden geen lijntjes getrokken);
 • T = de top-rij is speciaal, alle tekst daar is automatisch bold (zonder 'T' is de eerste rij niet speciaal);
 • E = de linker kolom is speciaal, alle tekst daar is automatisch bold (zonder 'E' is de eerste kolom niet speciaal);
 • F = alle kolommen krijgen dezelfde breedte (zonder 'F' heeft elke kolom automatisch zijn eigen optimale breedte);
 • X = de tabel dient een transpositie te ondergaan, waarbij rijen en kolommen verwisseld worden; dit is voor gevorderden!

De essentie is dat het aantal letters L/C/R bepalend is voor het aantal kolommen; alle tekstcellen worden "gelegd" van links naar rechts (tenzij een transpositie werd gevraagd) totdat het aantal kolommen bereikt is, dan wordt automatisch een nieuwe rij begonnen. Als het aantal cellen niet klopt worden lege cellen bijgemaakt om de laatste rij vol te maken.

Het is absoluut niet nodig alles op één lijn in te geven, u kan tussen de cellen vrijelijk spaties en lege lijnen tussenlaten zodat de getypte tekst ook enige structuur kan hebben; ik raad u zelfs aan van per rij een nieuwe lijn te beginnen, en bij complexere cellen zelfs per cel; voor het eindresultaat maakt dit allemaal niets uit.

 


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Software van deze pagina laatst bijgewerkt op 01-Sep-2017

Copyright © 2014, Luc Pattyn